Egyéni tanulás Perfekt Katedra módszerrel

2014 januártól Te is kipróbálhatsz egy forradalmian új nyelvoktatási módszert iskolánkban, melynek -nem véletlenül- a Perfekt Katedra nevet adtuk: arra törekszik, hogy a más, ismert nyelvtanulási módszerekkel elérhető szinthez képest jóval magasabb nyelvhasználati minőséget érhess el. Az angol és német nyelven, egyéni és kétfős tanulási formában futó képzésről az alábbiakat kell tudnod:

Mi a Perfekt Katedra módszer?

Egy kipróbált, szintezett nehézségű olvasmányok és hangoskönyvek felhasználásán alapuló módszer, amely a ma széles körben alkalmazott nyelvoktatási eljárásokhoz képest kiemelkedően eredményes választás a nyelvtanulók számára. Fő célkitűzése a hatékony beszédfejlesztés, ezért a tanórákon résztvevő diákok száma maximum két fő. A módszer megismerésében az alábbi, a mai nyelvtanulót jogosan foglalkoztató kérdésekre adott válaszaink segítenek.

-Kinek ajánlott a Perfekt Katedra módszer?

-Mi a nyelvtanulás menete a Perfekt Katedra módszerrel?

-Milyen haladási ütemmel lehet számolni a tanfolyam során?

-Hol és mikor vannak a tanórák?

-Mi történik a tanórákon?

-Mennyire illeszkednek a tanórák az én igényeimhez?

-Mennyit foglalkozunk a nyelvtannal?

-Miért esik kevés szó az íráskészség fejlesztéséről?

-Milyen tankönyvekre, illetve egyéb oktatási anyagokra lesz szükségem?

-Mennyit kell készülnöm az órákra?

-Kik lesznek a tanáraim?

-Hogyan történik a számonkérés?

-Mikor tudok nyelvvizsgázni?

-Hogyan kínálja a Perfekt Katedra módszer a beszédfejlesztés egyik leghatékonyabb formáját?

-Hogyan kapcsolódik a rugalmas tanmenet az árgarancia fogalma és a tandíj?

-Mennyibe kerül?

 

Kinek ajánlott a Perfekt Katedra módszer?

Tanulóink lehetnek felnőttek és fiatalok egyaránt, akik:

 • teljesen kezdők
 • már tanultak angolul, de szóbeli készségeik nem megfelelőek a munka, tanulás vagy kikapcsolódás terén
 • régóta tanulnak más módszerekkel sikertelenül
 • rövid időn belül szeretnének ütőképes szóbeli nyelvtudást

Mi a nyelvtanulás menete a Perfekt Katedra módszerrel?

A módszer az Oxford és Penguin kiadók egyszerűsített olvasmányainak 7 nehézségi szintjéhez igazodik. Mind a 7 szinthez külön nyelvtankönyv és számos olvasmány tartozik. Az adott szinthez tartozó nyelvtankönyv feldolgozását követően a szintnek megfelelő olvasmányok segítségével fejlesztjük a diákok nyelvtudását. Az előírt nyelvtudás megszerzését követően a diákok automatikus szintet lépnek. Szóbeli szintfelmérőt követően a diákok bármely szinten bekapcsolódhatnak a rendszerbe.

Milyen haladási ütemmel lehet számolni a tanfolyam során?

Átlagos nyelvtanulási képességek, heti 2x90 percnyi tanóra és rendszeres felkészülés esetén a várható haladás üteme a következő:

 • alapfok: 12-14 hónap
 • középfok: +8-10 hónap
 • felsőfok: +10-12 hónap

Hol és mikor vannak a tanórák?

Perfekt Katedra módszerrel jelenleg kizárólag a székesfehérvári és veszprémi Katedra iskolákban tanulhatsz angolul. A kurzusok intenzitása a heti 1-től a heti 5 alkalomig bővíthető, melyek kezdési időpontja igény szerint alakítható az aktív kurzusaink számának függvényében. Bővebb információ az ügyfélszolgálati munkatársainktól kérhető.

Mi történik a tanórákon?

Minden diák brit kiejtési képzést kap a kurzus elején - ritka kivétel, mikor nincs erre szükség. Ezt követi a diák aktuális szintjéhez tartozó nyelvtankönyv. A nyelvtankönyvek feldolgozása során a diákok tömör nyelvtani magyarázatokat kapnak, majd az adott nyelvtani témakört szóban gyakorolják a tanórákon és a házi feladat során. A nyelvtankönyv befejeztével a diák aktuális szintjéhez tartozó olvasmányok segítségével a tanult nyelvi elemek használatát készségszintre fejlesztjük. A tanórák a diák 80-90%-os szóbeli szereplésével zajlanak.

Mennyire illeszkednek a tanórák az én igényeimhez?

Az egy-, kétfős magánoktatási rendszer révén a módszert maximálisan a diákok igényeihez tudjuk szabni.

 • A megszerezhető nyelvtudás szempontjából, elsőként mindig a beszédértés és a beszéd készségeit fejlesztjük az igény szerinti szintre, melyet követően bármely általános vagy speciális szókincsben való jártasságot megszerezhet a nyelvtanuló.
 • A tanórák időbeosztása szempontjából ugyancsak rugalmasan tudjuk a diákok óraszám és kezdési időpontjaival kapcsolatos igényeit kezelni.

Mennyit foglalkozunk a nyelvtannal?

A tanórai beszéd és a nyelvtani felkészülés aránya megközelítőleg 80%-20%. Módszerünk ezzel az aránnyal garantálja, hogy ne használhatatlan nyelvtani ismeretek vegyék el a helyet a diák szóbeli készségfejlesztése elől. A tanult nyelvtani ismeretanyagot mindig szóban, szövegkörnyezet segítségével gyakoroljuk.

Miért esik kevés szó az íráskészség fejlesztéséről?

Többéves tapasztalat a módszerrel igazolta meggyőződésünket, hogy amit a diák élőszóban el tud mondani, azt le is tudja írni - ez viszont fordítva nem igaz. Mivel módszerünk fő hangsúlya a szóbeli kompetencia fejlesztése, diákjainknak nem okoz gondot az írásbeli feladatok elvégzése. A megannyi olvasmány feldolgozása következményeként diákjaink megfelelő helyesírással és igényes, az angol nyelvre jellemző stílusérzékkel teljesítik az írásbeli feladatokat.

Milyen tankönyvekre, illetve egyéb oktatási anyagokra lesz szükségem?

A Perfekt Katedra módszerrel való nyelvtanuláshoz szintenként egy nyelvtankönyvre és legalább öt egyszerűsített olvasmányra van szükség, melyeket hallgatóink iskoláinkban tudnak megvásárolni, igény szerint kölcsönözni.

 • A nyelvtankönyvek speciálisan a Perfekt Katedra módszerhez készültek, kereskedelmi forgalomban nem kaphatók. Felépítésük szempontjából a könyvek az adott szinteken egyszerűen és röviden mutatják be a nyelvtani ismereteket sok feladatot biztosítva a gyakorláshoz.
 • Az olvasmányokhoz tartozó hangoskönyvek meghallgatásához és a házi feladatok elvégzéséhez a diákoknak hanglejátszás és hangfelvétel céljából számítógépre vagy hordozható eszközre van szükségük.

Mennyit kell készülnöm az órákra?

A tanórára való felkészülés elengedhetetlen részét képezi a kurzuson való részvételnek. A Perfekt Katedra módszer nem csodaszer, otthoni tanulás nélkül a haladás üteme a legjobb esetben is csekély. Javaslatunk a rendszeres, napi minimum háromnegyed órányi felkészülés, mely garantálja a sikeres nyelvtanulást.

Kik lesznek a tanáraim?

Tanáraink eleve kiváló képességű nyelvtanárok, akik egy egyedi szakképzés keretein belül készülnek fel a Perfekt Katedra módszer alkalmazására. Oktatóink felkészültségét folyamatos szakmai felügyelet és támogatás biztosítja.

Hogyan történik a számonkérés?

A tanórák elején rendszeres a számonkérés. Mivel az órák túlnyomó részét a diákok szóbeli készségfejlesztése teszi ki, ezen számonkérések többnyire elméleti, vagy lexikai ismereteket mérnek. Az egyes szintek teljesítésekor külön szóbeli szintzáró teszttel értékeljük a diákok haladását.

Mikor tudok nyelvvizsgázni?

A munkaerőpiacon ma már nem az önéletrajzban jelölt nyelvvizsga, hanem a tényleges nyelvtudás az elvárás. A nyelvvizsga megszerzéséhez kapcsolódó szokásos kérdésünk: "Papírra van szükséged, vagy tudni is szeretnél?". A Perfekt Katedra módszer az utóbbit garantálja. Ha pedig már a tudás birtokában vagy, bármely nyelvvizsgára jelentkezhetsz.

Bár a Perfekt Katedra módszeren „nevelkedett" diákjaink - a szükséges kompetenciákon felül - rengeteg szót és kifejezést sajátítanak el a képzés során, az alap- és középfokú tudásszinthez szükséges összes társalgási és önkifejezési ismeretet külön modulok foglalják össze. A 2-es szint után javasoljuk az alapfokú fejlesztő modult, a 4-es szint után pedig a középfokú felkészítő modult. Ezt követően diákjainkat konkrétan a kiválasztott nyelvvizsga típusfeladataira készítjük fel.

Hogyan kínálja a Perfekt Katedra módszer a beszédfejlesztés egyik leghatékonyabb formáját?

Meggyőződésünk, hogy jó beszédkészség nagymennyiségű kontrollált beszédgyakorlat révén fejleszthető. Csoportos kurzusok esetén egy diákra nem jut néhány percnyi ellenőrzött beszédnél több idő. Módszertani szempontból pedig a leggyakrabban használt „Mi a véleményed?" típusú szóbeli gyakoroltató kérdések alkalmatlan terepnek bizonyulnak beszédfejlesztés céljából egy olyan diák esetében, aki tapasztalat, vélemény vagy maga a beszédkészség hiányában nem képes válaszolni. Ugyancsak elmondható, hogy a nyelvkurzusokon általában nagyon kevés figyelmet kap a fonetika és a szakszerű hallásértés fejlesztése. Ennek gyakori következménye, hogy a nyelvtanuló azért nem tud hatékonyan kommunikálni szóban, mert magát a kérdést nem érti. Ha pedig a kérdést nem értjük, válaszolni sem tudunk.

Ezzel szemben a Perfekt Katedra módszer:

 • egy-két fős magántanulói környezete ideális teret biztosít a szóbeliség megfelelő mennyiségű gyakorlásához;
 • alapos brit fonetikai képzéssel és következetes kiejtési gyakorlatokkal fejleszti a szóbeliséget;
 • egyenlő hangsúlyt helyez a hangzó szöveg értése és a beszédfejlesztés készségekre;
 • egyre nehezedő szintű olvasmányok és hangoskönyvek segítségével fokozatosan fejleszti a szóbeliséget;
 • nem a diákok tapasztalatára és véleményére alapozza a beszédfejlesztést, hanem az olvasmányokhoz kapcsolódó speciális feladatok révén bőséges forrást biztosít tanóránkénti 80%-90%-nyi folyamatos, ellenőrzött beszédhez;
 • nem fix mondatokat memorizáltat, hanem a készséget fejleszti ki ahhoz, hogy a diák kreatívan és ösztönösen hozza létre mondanivalóját a kommunikációs céljainak hatékony elérése érdekében.

Hogyan kapcsolódik a rugalmas tanmenet az árgarancia fogalma és a tandíj?

Tanulóink - tehetségükhöz és meglévő készségeihez mérten - egyes szinteket gyorsabb vagy éppen lassabb ütemben teljesítenek. A csoportos nyelvoktatással szemben a Perfekt Katedra rendszer képes igazodni az egyéni haladás mértékéhez az által, hogy kizárólag az adott szinthez tartozó készségek megszerzése után teszi lehetővé a diákok szintlépését. Például, ha egy diák nem tudja használni szóban a present perfect simple igeidőt, egyszerűen több időt és feladatot szánunk a témakörre, amíg annak használata nem kielégítő. Ezzel ellentétben, ha a diák hamarabb elsajátít egy adott szinthez tartozó készségeket és ismereteket, kevesebb óraszám után is feljebb léphet, azaz nem a tankönyvet „adjuk le", hanem a diákot „tanítjuk meg".

Az egyes szintek eléréshez szükséges maximális óraszámot garantáljuk, azaz vállaljuk, hogy a meghatározott óraszámon belül mindenképpen felkészítünk az adott szintre. Ha ezt nem sikerülne teljesítenünk, ingyenesen folytathatod nálunk a nyelvtanulást, míg nem teljesítjük a Veled kötött hallgatói képzésben foglaltakat. A nyelvtanuláshoz a Te munkád is szükséges, így árgaranciára csak akkor vagy jogosult, ha a hallgatói szerződésben vállalod a rendszeres felkészülést.

Ha a megadott óraszámokhoz képest lassabban haladsz, az árgarancia védi a pénztárcádat, ha viszont a megadott óraszámokhoz képest hamarabb szintet lépsz, a kifizetett óráidat egyszerűen a következő szint teljesítésére felhasználhatod. A rugalmas tanmenet révén így - egy kurzus teljes díja helyett - csak az aktuális havi tanóráid árát kell kifizetned tudásszinttől függetlenül. A Perfekt Katedra szolgáltatás a nyelvtudás biztos megszerzésén alapszik, nem pedig egy előre meghatározott óraszámon!

Mennyibe kerül?

A kurzus tandíját 20 órás blokkokban (kb. havonta) előre kell fizetni. További költséged az aktuális szintekhez tartozó nyelvtankönyv és a szintek során feldolgozott olvasmányok, melyeket akár kölcsönözhetsz is iskolánktól.

A Perfekt Katedra módszer előnyeinek összefoglalása

 • A módszer az egyik leghatékonyabb módját kínálja a beszédfejlesztésnek, mert elsősorban a kommunikációhoz szükséges készségeket fejleszti, nem pedig fix mondatokat memorizálását írja elő.
 • A nyelvtanulók kreatív, ösztönös nyelvhasználatot sajátítanak el, mely révén képesek kifejezni magukat még akkor is, ha bizonyos szavak nem jutnak eszükbe.
 • Tankönyveink egyszerűen tanítják a nyelvtant és rengeteg egyedi fejlesztő gyakorlatsort tartalmaznak.
 • A felhasznált angol nyelvű olvasmányok jelentősen megkönnyítik a szótanulást.
 • Az olvasmányokhoz tartozó hangoskönyvek tanórán kívüli hallgatása és a tanórán végzett hangosolvasási gyakorlatok révén kiváló hallás utáni szövegértés és helyes brit kiejtés sajátítható el.
 • A szövegek nyelvtani és tartalmi feldolgozására kifejlesztett feladatsorok folytán a tanórákon 80-90%-ban a diákok beszélnek.
 • A módszerrel az ún. „nehéz esetek" is hamar sikerélményhez jutnak.
 • A módszer könnyen igazodik egyéni igényekhez, mellyel gyors haladást, nagy hatékonyságot és az egyéni időbeosztás lehetőségét is biztosítja.

Kapcsolat

Kövess minket

Vélemények

"Azért választottam a Katedrát, mert hallottam, hogy nagyon jók az eredmények és a felkészülést támogató tanárok. Nagyon jó volt a csapat, az oktató és a tanfolyamszervező.

"Nagyon korrekt, pontos tájékoztatásban volt részem, illetve az órák minősége is sok tanulási lehetőséget biztosított számomra. Nagyon bízom benne, hogy sikerült az LCCI nyelvvizsgát letennem. 

Orosz nyelvi képzésen vettem részt a Katedra Nyelviskolában. Minden szempontból tökéletesen meg voltam elégedve az Iskolával. Rugalmas időbeosztás, felkészült oktató, gyors ügyintézés.

"Azért választottam a Katedrát, mert kedvező ajánlatokat kínált, és a testvérem is itt tanult. Nagymértékben hozzájárul nyelvtudásom fejlődéséhez, jó a közösség és a tanárok.

"Nagyon meg vagyok elégedve a Katedra iskolával. Az Interneten, a honlapon megfelelő a tájékoztatás. Az e-mail címemre folyamatosan kapom az információkat.

"A Katedrában lehetőségem volt kis csoportban tanulni, ami számomra versenyhelyzetet teremtett és motivált. Tudtuk egymást biztatni és együtt tanulni ha szükséges volt.

"Nagyon kedves, türelmes és segítőkész hozzáállást tapasztaltam, amikor érdeklődtem a nyelvtanulási lehetőségekről. Az elsődleges szempont, ami számomra a legfontosabb, a rugalmas hozzá állás.

"Azért szeretek ide járni mert itt nagyon kedves, barátságos és segítőkész mindenki. Az órák nagyon jó hangulatban telnek és persze mindenki számíthat segítségre ha nem ért valamit.

"Nagyon jó tanárom van! Még nem régen kezdtem, de számomra már az siker, hogy nagyon megszerettem az angol nyelvet és örömmel tanulom és készülök fel."

"Aranyosak és segítőkészek a tanárok, a diákokkal együtt. Amióta ide járok jobban tudok a külföldi ismerőseimmel beszélgetni."