Nyelvtanulás 7-12 éves gyerekeknek

Nyelvtanfolyamok 7-12 éves gyerekeknek!

  • Beszédcentrikus, kommunikatív képzések - heti 1x2 tanórában -
  • Legfontosabb célunk, hogy a diák a lehető leggyorsabban aktív használója legyen az idegen nyelvnek

 

Használható nyelvtudást szeretnél gyermekednek?

A legjobb helyen jársz!

A kezdetektől a nyelvvizsgáig!

A Katedra Nyelviskola Veszprém iskolában az ideális tanulási körülményeket lehetővé tevő csoportokban folyik az oktatás. Gyermekcentrikus módszerünkkel egyszerűen és hatékonyan bármelyik általános iskolás gyerek pár hónap alatt képessé válik megértetni magát az idegen nyelven, és ő is megérti, hogy mit mondanak neki.

 

 

Nyelvtanfolyamok 7-12 éves gyerekeknek

Nyelvtanulás 7-12 éves gyerekeknekAngol, Német minden szinten

 

A KEZDETEKTŐL A NYELVVIZSGÁIG

A program biztosítja, hogy az életkornak és a tudásszintnek megfelelő tanfolyami csoportokat kialakítva, felmenő rendszerben, következetesen egymásra épülő tananyaggal, életkori sajátosságoknak megfelelő tematikával fejlesszük a gyermekek kommunikatív kompetenciáit, elsődlegesen szóbeli kifejezőkészségüket. A program végére diákjaink biztos tudással felvértezve tudnak bekapcsolódni akár a felnőttek számára szervezett képzésekbe.

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELIRE FELKÉSZÍTÉS

Nyolcadik osztályosok esetében gyakori igény a középiskolai felvételire, alapfokú nyelvvizsgára való felkészítés. Többen már előre néznek, és a leendő második idegen nyelv tanulására szeretnének egy kis alapozással rásegíteni. 

FELZÁRKÓZTATÁS

A gyerekeknek a nagyobb iskolai csoportokban sokszor gondot okoz a tananyag kellő szintű elsajátítására. Mások, a kis óraszám miatt, évekig tanulnak egy-egy könyvből, és látszólag nem haladnak. Többeknek többszöri tanár vagy könyvváltás miatt adódnak problémáik. Ebben az esetben célunk a nyelvi felzárkóztatás segítése, korrepetálás, a gyerekek szóbeli és írásbeli nyelvi kifejezőkészségének fejlesztése változatos feladatokon keresztül

Gyermekcentrikus módszer

Legfontosabb célunk, hogy a diák a lehető leggyorsabban aktív használója legyen az idegen nyelvnek, és hogy a tanulási folyamat során személyisége is gazdagodjék. A diákok érdeklődési körét és világról szerzett tapasztalatait figyelembe véve, játékos, kreatív feladatsorokon keresztül, életszerű szituációkban, a sikerélmény biztosításával sajátíttatjuk el a gyermekekkel az idegen nyelvet.

Nyelvtanulás 7-12 éves gyerekeknekA programba bármely életkorban bekapcsolódhatnak a gyermekek, tanmeneteinket úgy fejlesztettük ki, hogy a tananyagok szintnek és életkori sajátosságoknak megfelelően adaptálhatóak és kombinálhatóak legyenek. A tanfolyamok kialakításakor igyekszünk a Szülőket is szervesen bevonni a folyamatba, bemutató foglalkozásaink, tájékoztatóink, a gyermekek fejlődéséről készült értékeléseink mind-mind azt a célt szolgálják, hogy Önök is részesei lehessenek annak a felfedezésnek, melyet gyermekük tesz az idegen nyelvtanulás varázslatos birodalmában.

Gyermekcentrikus tanárok

Tanárainkkal szemben szigorú módszertani elvárásokat támasztunk, programunkban csakis gyermekszerető, kimondottan erre a programra kidolgozott alkalmassági vizsgán megfelelt, szakemberek tanítanak, akik szakmájukat hivatásuknak tekintik. Rendszeres továbbképzésükre, munkájuk ellenőrzésére kiemelt hangsúlyt fordítunk.

Kis létszámú csoportok

A 5-8 fős csoportlétszám biztosítja, hogy optimális tanári figyelem összpontosulhat minden egyes diákra.

Korosztálynak megfelelő tananyagok

A felhasznált tananyag összeállítása a nemzetközileg elismert kiadókkal közösen történt, a kiegészítő anyagok összeállításánál tapasztalt szerzők, pedagógusok és szakértők működtek közre.

 

KÉPZÉSEINK:

- 60 órás általános, beszédcentrikus, játékos nyelvi képzések

  • szeptembertől-májusig - 60.000,-Ft/fő

- 30 órás felvételi előkészítő foglalkozások 8. osztályos tanulók részére

  • szeptembertől-januárig - 30.000,-Ft/fő

 

ÜTEMEZÉS:

  • heti 1x2 tanóra (1 tanóra 45 perc) - 15:00-17:00 óra között 

  • kezdés: 2021.09.20.-ai heti indulással 

 

Tanfolyamkezdés előtt javasolunk egy szintfelmérést egy nyílt nap alkalmával, hogy azonos tudásszintű tanulókkal tanulhass. A nyílt napra akkor is gyere el, ha kezdő vagy!

 

NYÍLT NAP ÉS SZINTFELMÉRŐ IDŐPONTJA:

2021.09.13 és 2021.09.14 - 16:00-17:00

 Jelentkezem

NYÍLT NAP HELYSZÍNE:

Katedra Nyelviskola Veszprém - Bajcsy-Zs. u. 18.

 

Tanfolyamaink ára: 60.000 Ft

A képzések óraszáma: 60 tanóra 

A meghirdetett nyelvtanfolyamokat minimum 5 fő beiratkozása esetén indítjuk el.

Tanfolyamaink a felnőttképzési törvény hatálya alatt valósulnak meg, bejelentés alapján, így ÁFA mentesek.
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/000165

Minél hamarabb beiratkozol, annál hamarabb és biztosabban megalakul a csoportod!

Jelentkezz ITT mihamarabb!

 

TECHNIKAI TÁJÉKOZTATÓ
HA AZ ONLINE OKTATÁST VÁLASZTANÁD

 

Kérdés esetén állunk rendelkezésedre! (+36 20 392 0140, +36 88 568-580, +36 88 568-810)

 

 

===================================================================================